Behandling af dine data

Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

HREFFEKT A/S tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler en række persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

HREFFEKT A/S leverer følgende supportydelser til dig som kunde: Rekruttering, HR-rådgivning, udformning af HR relaterede dokumenter, sparring med ledere og medarbejdere, afholdelse af sygefraværssamtaler, gennemførelse af survey, rådgivning om udvikling og efteruddannelse, gennemførelse af interne kurser, afskedigelser, outplacement, mv.

HREFFEKT A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:

HREFFEKT A/S

Sønderbrokrogen 27
8310 Tranbjerg
CVR 37 87 51 47
Kontaktperson: Susanne Højbjerg
Tlf. +45 40 64 25 77

Mail: kontakt@hreffekt.dk

Kategorier og behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos HREFFEKT A/S kan vi indsamle følgende personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, mail, tlf. nr., titel, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund, personlighedstest, løn (ikke udtømmende).

Følsomme personoplysninger i form af cpr. nr., helbredsoplysninger og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der er ved behandling af følsomme personoplysninger enten indsamlet et samtykke fra den enkelte person eller indgået databehandleraftale med en konkret kunde, hvori der behandles personoplysninger om medarbejdere.

Er du leverandør og samarbejdspartner hos os, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger i form af navn, mail, tlf. nr.

Formål med behandling

HREFFEKT A/S behandler personoplysninger ifm.:

  • Personaleadministration for konkrete virksomheder
  • HR sparring for konkrete virksomheder
  • Kursusadministration for konkrete virksomheder eller privatpersoner
  • Samhandel med leverandører og samarbejdspartnere.

Det lovlige grundlag følger af: Opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning, samtykke eller tydeligt offentliggjort af den registrerede/dig.

PRIVATLIVSPOLITIK IFM. REKRUTTERING

Ved modtagelse af ansøgning, cv og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job eller ifm. en uopfordret ansøgning.

Ansøgning, cv og bilag bliver delt med den konkrete kundes kontaktpersoner i rekrutteringsprocessen, og bliver ikke videregivet til andre udenfor denne virksomhed.

Når ansøgningsfristen på en specifik opslået stilling er udløbet, kontakter vi dem, vi vurderer, der skal indkaldes til første samtalerunde. Hvis du ikke har hørt fra os inden 3 uger efter ansøgningsfristens udløb, må du påregne ikke at være blandt dem, der er indkaldt til samtale, hvorfor du ikke vil blive tilbudt den ledige stilling.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Vurderer vi, at ansøgningen kan være interessant for os på et senere tidspunkt, vil du blive kontaktet for afgivelse af samtykke til, at vi må gemme din ansøgning i 3 måneder. Øvrige ansøgninger, cv og bilag vil blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning, cv og bilag i 3 måneder.

Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning, cv og bilag i mere end de 3 måneder, vil der blive indhentet et nyt samtykke hos dig.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, survey system, personlighedstest, advokat, kursus- og uddannelsesleverandør, revisor eller andre relevante offentlige myndigheder. De nævnte er forpligtede til udelukkende at behandle oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller et kundeforhold afsluttes. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt her at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i teksten.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Pt. videregiver HEFFEKT A/S ikke data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.