Digitale HR-værktøjer

DIGITALE HR-VÆRKTØJER TIL AT ONBOARDE, UDVIKLIE OG FASTHOLDE JERES MEDARBEJDERE OG LEDERE

HR EFFEKT har sammen med sine samarbejdspartnere udviklet digitale værktøjer, som er intuitive og let tilgængelige. Værktøjerne tilpasses altid den enkelte virksomheds ønsker og behov.

On-Boarding

Det gode on-boarding forløb begynder allerede før medarbejderen tiltræder og afløses naturligt af de årlige MUS-samtaler.

Det digitale onboardingværktøj understøtter hele introduktionsforløbet med den nye medarbejder. I slipper for tjeklister og manuelle rutiner og sikrer gennem den løbende, digitale sparring og feedback, at den nye medarbejder er godt i gang og trives med kolleger og kunder.

MUS – Medarbejderudviklingssamtaler

Med vores digitale MUS-værktøj sikrer du dig ensartethed, dynamik og en langt højere kvalitet i dine udviklingssamtaler med medarbejderne. Medarbejderne oplever, at du er professionel i din tilgang til emnet. Det er en del af grundlaget for motivation og engagement og skaber derved større mulighed for passion og udvikling.

APV – Arbejdspladsvurdering

Den er lovpligtig – og med vores digitale værktøj kommer du let og hurtigt igennem punkterne, og ikke mindst igennem opfølgningen på indsatsområderne.

Trivselsmålinger

Værktøjet giver dig et indblik i det herskende stemningsbillede. Du kan herefter på et oplyst grundlag langt bedre vurdere, hvilke initiativer du eventuelt vil iværksætte.

LUS – Lederudviklingssamtaler

Et vigtigt værktøj på linje med MUS-værktøjet. Værktøjet indeholder desuden elementer som er tilpasset dine lederes behov for også at kunne håndtere MUS på professionel og værdig måde.

Lederevalueringer

Få lavet en 360 graders profilanalyse af dine ledere incl. tilbagemelding og sparring på profilen.